Loading...

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551

เสียงท่วมท้นแต่มีปัญหา

เสียงท่วมท้นแต่มีปัญหา [19 ก.ย. 51 - 16:33]

เป็นไปตามความคาดหมาย นาย สมชาย วงศ์สวัสดิ์ รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน ได้รับเลือกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จาก 6 พรรค ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยมีภารกิจสำคัญเฉพาะหน้า ที่จะสร้างความปรองดองในสังคมที่แตกแยก และสัญญาว่าจะไม่ปกป้องอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

จุดอ่อนและความผิดพลาดที่สำคัญของรัฐบาล สมัคร ได้แก่ การถูกกล่าวหาว่าเป็นนอมินี หรือเป็นรัฐบาลหุ่นเชิด ของ พ.ต.ท.ทักษิณ พยายามปกป้องอดีตนายกรัฐ-มนตรี และพรรคการเมืองของตน ด้วยการเสนอ แก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงนำไปสู่การชุมนุมต่อต้าน ส่วนรัฐบาลใหม่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปกป้อง พ.ต.ท.ทักษิณต่อไป เพราะคดีต่างๆงวดเข้ามาทุกที ถึงปกป้องก็ไม่ทันกาล

รัฐบาลใหม่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆมาก มาย เช่น ความแตกแยกในสังคมไทย การปักหลักชุมนุมขับไล่ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบ ทั้งจากการเมืองภายในประเทศ และ จากปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไข จากรัฐบาลและรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถ แต่ดูเหมือนว่ารัฐมนตรีส่วนใหญ่ จะเหมือนกับรัฐบาลที่ผ่านมา

กว่าพรรคพลังประชาชนจะเสนอ ชื่อนายสมชาย เป็นนายกรัฐมนตรีสำเร็จ ต้องมีการวิ่งเต้นเจรจาต่อรองกับกลุ่มต่างๆภายในพรรค มี ส.ส.บางกลุ่มแก้เผ็ด ไม่ยอมสนับสนุนนายสมชาย เพราะไม่พอใจที่ ส.ส.บางกลุ่มไม่ สนับสนุนนายสมัคร สุนทรเวช กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีก เชื่อว่ามีการต่อรองเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรี จนเป็นที่พอใจ บางกลุ่มจึงสนับสนุนนายสมชายเป็นนายกฯ

การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ นอกจากจะ ต้องแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีตามโควตาของพรรคต่างๆแล้ว ยังต้องแบ่งตามโควตาของมุ้งต่างๆในพรรคพลังประชาชนด้วย เพราะถึงจะอยู่พรรคเดียวกัน แต่เป็นคนละพวก ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมจึงเป็นเรื่องรอง ดังที่ ส.ส.พลังประชาชนคนหนึ่งกล่าวว่า คนที่มีความรู้ความสามารถ แต่ไม่มีเงิน เป็นรัฐมนตรีไม่ได้ เพราะมีการประมูลกัน

จุดแข็งที่สำคัญของรัฐบาลมีเพียงอย่าง เดียว คือได้รับการสนับสนุนจากเสียงข้างมากท่วมท้นในสภาผู้แทนราษฎร เพราะ 5 พรรคร่วมรัฐบาลเดิมยังเกาะขาพรรคพลังประชาชนเหนียวแน่น แต่บทเรียนของรัฐบาลที่ผ่านมา เสียงข้างมากที่ท่วมท้น ไม่ได้รับประกันว่ารัฐบาล จะมีเสถียรภาพ และอยู่จนครบวาระ เสถียรภาพของรัฐบาลขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมทั้งภาวะผู้นำของผู้นำ และความสามารถของคณะรัฐมนตรี

รัฐบาลใหม่อาจจะไม่มีช่วงเวลาของการแสดง ความชื่นชมยินดี หรือ “ฮันนีมูน” กับประชาชน เช่นเดียวกับรัฐบาลสมัคร พอเริ่มต้นก็ทะเลาะกับคนบางกลุ่มเสียแล้ว อีกทั้งยังมีความไม่แน่นอนว่า 3 พรรคร่วมรัฐบาล คือ พรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย จะถูกยุบหรือไม่? ถ้าถูกยุบ ก็จะเป็นเพียงรัฐบาลชั่วคราว อยู่ในตำแหน่งเพียงไม่กี่เดือน ก็ต้องตั้งรัฐบาลใหม่หรือยุบสภา.

ไม่มีความคิดเห็น: