Loading...

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551

การบังคับใช้คือปัญหา

การบังคับใช้คือปัญหา [24 ก.ย. 51 - 16:42]

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ยังคงเดินหน้าต่อไป ในการเสนอแนวความคิดเรื่อง “การเมืองใหม่” โดยขยายวงการระดมความคิดจากภายในกลุ่มพันธมิตรฯ เอง ไปสู่การเสวนากับนักวิชาการ 10 คน แต่ก็ยังไม่ด่วนสรุป ยังจะขยายวงการสนทนาออกไปอีก โดยเชิญผู้แทนจากกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ เข้าร่วม แทนที่จะให้คนเพียงไม่กี่คนเขียนสูตรสำเร็จ เพื่อบังคับใช้กับคนทั้งประเทศ

จากการเสวนากับนักวิชาการบางส่วน สรุปสาเหตุการล้มเหลวของการเมืองเก่า 4 ประการ คือการได้มาซึ่งอำนาจโดยผิดจริยธรรม และผิดกฎหมาย นายทุนซื้ออำนาจได้ จึงทำให้ระบบพรรคการเมืองล้มเหลว ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม และสื่อทำหน้าที่อย่างจำกัด พร้อมทั้งเสนอสูตร ส.ส.ใหม่ ให้มาจากการเลือกตั้ง 100% แต่เลือกตั้งจากพื้นที่ 50% และเลือกตั้งผ่านกลุ่มอาชีพ 50%

มีข้อเสนอเพิ่มเติมว่า ก่อนที่จะเข้ารับ ตำแหน่ง นักการเมืองจะต้องลงนามในสัตยาบันตามประมวลจริยธรรม และต้องพ้นจากตำแหน่งทันทีเมื่อทำผิดจริยธรรม ทั้งยังเพิ่มอำนาจประชาชนให้เรียกคืนตำแหน่งได้ ฟังดูไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะรัฐธรรมนูญ 2550 ก็บังคับให้มีประมวลจริยธรรม นักการเมืองอาจถูกถอดถอน เมื่อละเมิดจริยธรรม และประชาชนก็มีสิทธิ์ถอดถอนนักการเมือง

ในแง่ดีก็คือ พันธมิตรฯได้เลิกล้ม สูตร ส.ส. 70/30 คือมาจากการแต่งตั้ง 70% มาจากการเลือกตั้ง 30% ซึ่งหาผู้สนับสนุนได้ยาก แต่ ส.ส.สูตร 50/50 แม้จะเรียกว่ามาจากการ “เลือกตั้ง” จากกลุ่มอาชีพ แต่ในที่สุด ก็คงจะต้องผ่าน “การแต่งตั้ง” จากผู้มีอำนาจรัฐอยู่ดี และจะมีความยุ่งยาก เริ่มตั้งแต่การกำหนดว่าจะให้กลุ่มใดบ้าง ที่มีสิทธิ์เลือก ส.ส. จึงจะเป็นธรรมแก่ทุกกลุ่ม

การให้สิทธิ์กลุ่มอาชีพต่างๆ เลือกผู้แทนเข้าสู่สภา เป็นหลักการที่ดีมาก แต่ในภาคปฏิบัติ มักไม่เป็นไปตามหลักการ ตัวอย่างเช่นรัฐธรรมนูญ 2521 ให้ ส.ว. (ซึ่งมี อำนาจเกือบเท่า ส.ส.) มาจากผู้เชี่ยวชาญใน สาขาอาชีพต่างๆ แต่ของจริงก็คือ ส.ว.ส่วนใหญ่ เป็นนายทหารจากสามเหล่าทัพ จึงถูกขนานนามเป็น “สภากลาโหม” เป็นประชาธิปไตยครึ่งใบ ที่นักการเมืองหลายคนเมินหน้า

ถ้าเรายอมรับว่า “การเลือกตั้งเป็นระบบ อุปถัมภ์” ตามผลการเสวนากับนัก วิชาการ ก็คงจะต้องยอมรับด้วยว่าการแต่งตั้ง หรือการสรรหาผ่านกลุ่มต่างๆ อิงอาศัยระบบอุปถัมภ์ยิ่งกว่าการเลือกตั้ง เพราะเปิดช่องให้มีการวิ่งเต้น มีระบบเส้นสายพวกพ้อง หรือแม้แต่การซื้อขายตำแหน่ง บางคนอาจจะอ้างว่าเป็นตัวแทนสมาคมอะไรก็ตาม แต่ได้รับเลือกเป็น ส.ส. ถ้าหากมีเส้นใหญ่

ในการเมืองไทย โลกแห่งความเป็นจริงกับโลก แห่งอุดมคติ ยังอยู่ห่างไกลกันลิบลับ ปัญหาการเมืองของไทยไม่ใช่รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายไม่ดี รัฐธรรมนูญ 2540 เคยได้รับยกย่องว่าดีที่สุดฉบับหนึ่งของโลก แต่ ปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้ ทำอย่างไร รัฐธรรมนูญและกฎหมายจึงจะศักดิ์สิทธิ์ มีผลบังคับใช้ ได้จริง ถ้าทำได้ การเลือกตั้งก็จะโปร่งใส นัก การเมืองที่โกงกินก็จะต้องติดคุก.

ไม่มีความคิดเห็น: