Loading...

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551

ตั้งรัฐบาลเพื่อให้ล้ม?

ตั้งรัฐบาลเพื่อให้ล้ม? [17 ก.ย. 51 - 18:23]

ถึงแม้จะยังไม่ได้เลือกนายกรัฐมนตรี คนใหม่อย่างเป็นทางการ และยังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ แต่นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตผู้รักษาการหัวหน้าพรรคไทย รักไทย ก็รีบฟันธงเสียแล้วว่า รัฐบาลใหม่จะอยู่ได้ประมาณแค่ 2 เดือน จากนั้นจะต้องเตรียมตัวรับมือการยุบพรรค และเชื่อว่า พรรคพลังประชาชนจะโดนยุบล้านเปอร์เซ็นต์ จึงต้องเตรียมผู้นำรุ่นที่ 3 มารอเป็นนายกรัฐมนตรีอีก

นายกรัฐมนตรีคนใหม่และคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ แม้จะได้รับการสนับสนุนจาก ส.ส.ด้วยคะแนนเสียงข้างมากท่วมท้น เพราะ 5 พรรคร่วมรัฐบาลยังยืนยันที่จะเกาะชายผ้าเหลืองของพรรคพลังประชาชนต่อไป แต่ถ้าหากต้องอยู่ได้แค่ 2 เดือน ก็จะเป็นเพียงรัฐบาลชั่วคราว ส่วนจะเป็นรัฐบาลชั่วคราวนานแค่ไหน ขึ้นอยู่กับว่าพรรคพลังประชาชนจะโดนยุบหรือไม่? ถ้าโดนยุบจะยุบเมื่อใด?

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญยืนยันตามความเห็นของคณะ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คือ ให้ยุบพรรคพลังประชาชน ก็จะมีผลทำให้ คณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ รวมทั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปี และพ้นจากตำแหน่งในทันที เพราะรัฐมนตรีส่วนใหญ่เป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน และถ้าพรรคชาติไทยกับพรรคมัชฌิมาธิปไตยถูกยุบ ก็จะกระทบคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ

รัฐบาลชุดใหม่จึงมีสถานะเป็นเพียงรัฐบาล ชั่วคราว อาจจะไม่มีเวลาเพียงพอที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง หรือสร้างความสมานฉันท์ภายในชาติ หรือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะว่าจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อเตรียมรับมือการยุบพรรค และการเลือกตั้ง เช่น จะต้องรีบแต่งตั้งข้าราชการบางฝ่าย หรือเร่งรีบใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ก่อนการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่

ทั้งๆที่รู้ล่วงหน้าว่า นายกรัฐมนตรี คนใหม่และรัฐบาลใหม่จะอยู่ในตำแหน่งไม่นาน แต่พรรคการเมืองต่างๆก็ไม่ได้ช่วยกันแสวงหาทางเลือกอื่นๆในการจัดตั้งรัฐบาล เพื่อให้อยู่ ได้นานพอสมควรจนสามารถแก้ปัญหาเร่งด่วนของชาติได้ 5 พรรคร่วมรัฐบาลยังประกาศสนับสนุนพรรคพลังประชาชนเป็นแกนนำของรัฐบาลต่อไป โดยอ้างอย่างผิดๆว่า เพราะเป็น“พรรคเสียงข้างมาก”

ทางเลือกอีกทางหนึ่งในการจัดตั้ง รัฐบาลคือ การจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ หรือรัฐบาลเฉพาะกิจ ซึ่งมีหลายฝ่ายเป็นผู้เสนอ และได้รับการสนับสนุนจากผู้บัญชาการทหารบก และพันธมิตรประชาชนเพื่อประธิปไตย ก็ไม่ได้รับความสนใจจากพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคพลังประชาชน ซึ่งมี ส.ส.มากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎร (ไม่ใช่มีเสียงข้างมาก) เพราะต้องการคุมอำนาจบริหารต่อไป

นักวิชาการบางคนเสนอว่า รัฐบาล เฉพาะกิจ นายกรัฐมนตรีไม่ควรมาจากพรรคพลังประชาชน เพราะจะยังมีเงื่อนไขความรุนแรงอยู่ และไม่ควรมาจากพรรคประชาธิปัตย์ เพราะยังมีความขัดแย้งอยู่ แต่ควรมาจาก ส.ส. พรรคอื่น เพื่อตัดเงื่อนไขความรุนแรงนำไปสู่ การปฏิรูปการเมืองครั้งใหม่ เพื่อคลี่คลายวิกฤติการเมือง ต้องดูกันต่อไปว่า พรรคต่างๆจะตัดสินใจเพื่อส่วนรวมหรือส่วนตน.

ไม่มีความคิดเห็น: